Schriftelijke vraag
30-Jun-2011

80 000 euro voor viering 100 jaar Wijnpers


Vraag van Jan Laeremans

In het verslag van de commissie financiën van 3 mei lees ik het volgende

De administratie voegt toe aan het verslag: De dienst onderwijs vermeldt dat de nettokostprijs met betrekking tot de viering van 100 jaar De Wijnpers wordt geraamd op ongeveer 80.000 euro. De grootste hap uit dit budget wordt opgeëist door het schrijven van de publicatie, waarvoor een bedrag van 50.121,39 euro is vastgelegd en waarvan het effectief uitgeven (o.a. layouten en drukken) geraamd wordt op 10.000 euro.

Graag zou ik willen vernemen hoe het komt dat dit bedrag voor het schrijven zo hoog ligt. Wie schrijft de publicatie, welke aanbesteding is daarvoor gebeurd?

Hoeveel exemplaren van het boek zullen worden gedrukt en tegen welke verkoopprijs zal het worden aangeboden?


Betreft : uw vraag van 13/06/2011 i.v.m. informatie gevraagd over publicatie viering 100 jaar De Wijnpers (verwijst naar verslag commissie financiën 3 mei) .

1. Voor het schrijven van de publicatie dient een kostprijs van 50.121,39 euro te worden betaald omdat deze dienstenopdracht voor de onderzoeker behalve het schrijven nog de volgende elementen omvat:

- verrichten van literatuurstudie;

- opzoeken en analyseren van archiefmateriaal;

- opzoeken en inventariseren van beeldmateriaal;

- afnemen van meer dan 40 interviews;

- eindredactie;

- deelnemen aan overlegvergaderingen met zowel de stuurgroep '100 jaar De Wijnpers' als de deelwerkgroep 'Publicatie 100 jaar De Wijnpers' (deze laatste vergaderingen werden voorbereid door de onderzoeker);

- het begeleiden van het maken van de DVD, die bij de publicatie wordt gevoegd;

- het voorbereiden van een reizende tentoonstelling en het leggen van de contacten met organisaties om deze te mogen opstellen (in dit kader werd ook deelgenomen aan de tentoonstelling 'Saved by the bell').

Gedurende negen maanden is een universitaire onderzoeker voltijds met deze dienstenopdracht bezig geweest. Aangezien de gemiddelde loonkost van een A-niveau bij het provinciebestuur in 2011 ongeveer 80.000 euro bedraagt, valt de kostprijs voor het schrijven van deze publicatie nog mee (9/12 van 80.000 euro is 60.000 euro).

De kostprijs van deze publicatie is bovendien vergelijkbaar met de kostprijs van de andere boeken in dezelfde reeks 'Accenten uit de geschiedenis van Vlaams-Brabant'.

2. Het onderzoek werd toegewezen aan het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) onder leiding van Prof. Dr. Yves Segers. Het onderzoekswerk werd verricht door Mathias Cheyns, master in de geschiedenis en afgestudeerd aan UGent in 2008. Hij maakte eerder al een studie over 'Manuele hoppepluk in Poperinge en Asse' en 'Boeren in Heuvelland'. De supervisie gebeurt door Prof. Segers.

3. In eerste druk is samen met Uitgeverij Peeters, Leuven, overeengekomen om 1300 exemplaren te drukken, telkens met bijgevoegde DVD in een hoesje.

4. Een exemplaar zal € 20 euro kosten. Indien gewenst, kan het exemplaar verzonden worden. Hiervoor wordt een bijkomende kost van € 4 per exemplaar voorzien.

Met vriendelijke groeten,

Namens de deputatie,

Marc Collier,

provinciegriffier